[Текущ] Наземна фотоволтаична инсталация 20kW

Тип

Мрежова система

Локация

с. Златевци

Предстои изграждане на 20-киловатова мрежова покривна фотоволтаична инсталация в село Златевци. На този етап, сме съставили комплексен проект на инсталацията, който включва всички детайли и технически параметри. След извършените изчисления и анализи, сме определили производителността на инсталацията.

Related projects