[Текущ] Наземна фотоволтаична инсталация 30kW

Тип

Мрежова система

Локация

с. Гълъбово

Предстои изграждане на 30 kW мрежова наземна фотоволтаична инсталация в град Гълъбово. До момента е съставен проект и е изчислена производителността на инсталацията. Спецификациите на проекта включват избора на оптималната локация за поставянето на соларните панели, съгласно най-добрите условия в региона.

Related projects