Собствена консумация до 20kW

Узаконителен процес
1 седмица
1 седмица

1. Предварително проучване

Това включва изготвяне на концептуален проект, представяне на предварителна оферта и анализ на инвестиционните възможности. 

2. Уведомление за изграждане към ЕРП

Ние съдействаме на нашите клиенти с изготвянето на уведомление с техническите данни за централата до местното ЕРП.

издава се при подаване на Уведомление
издава се при подаване на Уведомление

3. Допълнително споразумение

След полученото искане, ЕПР издава Допълнително споразумение към вече сключен договор за достъп и пренос.

Споразумението включва информация относно:

  • разрешената мощност за изграждане на ФЕЦ
  • технически изисквания към схемата на свързване на енергийния обект към електроинсталацията на клиента
1 месец
1 месец

4. Проектно решение

(чл. 151, ал. 10) Според допълнителното споразумение и след провеждане на оглед на обекта, проектантите от “Солар ОН БГ” изготвят проектно предложение, което включва чертежи, схеми, изчисления, технически спецификации и инструкции за изпълнение на инсталацията. Тези елементи осигуряват безопасна експлоатация и защита от връщане на електрическа енергия в мрежата.

5. Уведомление към Главен архитект на Общинска администрация

Инвеститорът изпраща уведомление, описващо мощността и разположението на инсталацията, заедно с приложеното проектно предложение, изготвено от “Солар ОН БГ”, в рамките на 14 дни преди започването на строителството.

1 седмица
1 седмица

6. Договор за изграждане на ФЕЦ

След анализ на техническата документация и сключено Допълнително споразумение с ЕРП, се съставя и подписва договор между клиента и “Солар ОН БГ” за доставка на оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на ФЕЦ.

Съгласно договор
Съгласно договор

7. Доставка на оборудване и изграждане на ФЕЦ

В “Солар ОН БГ” поддържаме на склад всички необходими компоненти и планираме изпълнението на нашите проекти така, че оборудването за Вашата фотоволтаична електроцентрала да бъде налично в момента на подписване на договор с нас.

8. Уведомление за извършен монтаж

След завършване на процеса на изграждане, клиентът подава уведомление до ЕРП и декларация до Главния архитект, потвърждавайки, че инсталацията е вече в експлоатация и е изпълнена в съответствие с техническата документация.