Мрежови системи

Най-разпространената система

Характеристики

Тази система работи паралелно с електрическата мрежа. Състои се от фотоволтаични панели, един или няколко инвертора, свързани с мрежата, и разпределително табло, без да включва батерии.

Капацитетът на тези системи може да варира от 3kW и повече, в зависимост от конкретните енергийни изисквания.

Размерът и се определя главно от наличната монтажна площ и желания размер на инвестиция.

От решаващо значение е да се вземе предвид местоположението на сградата, като се гарантира, че тя е с южно изложение, без потенциални източници на сянка, като например дървета или близки сгради, за да се постигне максимално генериране на слънчева енергия. 

Мрежовите системи могат да функционират на два принципа - да продават цялото произведено електричество или да го използват за лично потребление.

При първия вариант фотоволтаичната система се свързва директно към електрическата мрежа чрез електромер и цялото количество произведена електроенергия се подава към мрежата.

В края на всеки месец произведената енергия се измерва и вие получавате плащане въз основа на цената, договорена в договора за покупка на електроенергия. Понастоящем фотоволтаична система с мощност 30 kW е най-често срещаният избор, тъй като гарантира, че можете да продавате енергията по тарифата за изкупуване, определена от КЕВР.

Разбираме, че бюрократичният процес, свързан с узаконяването на такава инвестиция, може да бъде проблем за потенциалните инвеститори. Искаме да ви уверим, че имаме богат опит в навигирането на този процес, тъй като сме го завършвали успешно многократно. Ние сме напълно подготвени да се справим с цялата необходима документация, включително с аспектите на проектирането, които включват както структурни, така и електрически компоненти.

Нашата политика е да градим трайни партньорски отношения с клиентите си, като залагаме на стабилност, конкурентни условия и качествено обслужване с широк диапазон от допълнителни услуги.

За Ваше удобство предлагаме и консултация за изкупуване на електрическата енергия произведена от вашата централа и най-добрите пазарни цени за доставка: Иванова тел.0899226032

При втория вариант фотоволтаичната система е свързана към вътрешната електрическа мрежа на дома. Когато системата генерира електроенергия, тя се подава към електрическата система на дома ви. Ако в този момент потребявате електроенергия, фотоволтаичната система дава приоритет на нейното подаване. Ако обаче производството на системата е недостатъчно, за да задоволи енергийните нужди на домакинството ви в този момент, останалата необходима енергия се допълва от външната мрежа.

От друга страна, ако количеството генерирана енергия надвишава текущото ви потребление, имате две възможности:

  1. Излишната енергия се връща обратно в мрежата чрез двупосочен електромер, инсталиран от енергопреносното дружество. Тази енергия ще ви бъде заплатена по предварително определена цена, която се различава от споменатата по-рано преференциална тарифа.
  2. Ограничаването на производството се осъществява с помощта на умен електромер, който открива излишната енергия. При този вариант няма да имате взаимоотношения с доставчика на електроенергия. Важно е внимателно да се изчисли излишъкът, за да се гарантира, че той не надвишава 15% от работното време на системата, тъй като по-големи количества излишък биха довели до неоправдано високи загуби. В такива случаи е препоръчително да се разгледа един от другите два варианта.

За България средните годишни работни часове на една фотоволтаична система са приблизително 1300 часа. Това означава, че например фотоволтаична система с мощност 5 kWp може да генерира годишен добив на енергия от 6500 kW. Заслужава да се отбележи, че производството през лятото обикновено е около три пъти по-високо от производството през зимата.

Оптималният ъгъл за монтиране на фотоволтаични панели спрямо хоризонта е 30°-35°. Въпреки това отклонение до 10° не оказва съществено влияние върху производството.

Важно е да се знае, че тази система винаги работи съвместно с мрежата. Ако има прекъсване на електрозахранването или мрежата не функционира, фотоволтаичната система също ще се изключи. Тази директива за безопасност е въведена в цяла Европа, за да се предотврати подаването на напрежение по време на ремонт.

Ние ви гарантираме

При нас ще получите изключително обслужване от началото до края. Нашият специализиран екип се ангажира да ви предостави първокласни продукти, надеждна поддръжка и иновативни решения, съобразени с вашите нужди.
icon-consulting-accent

Професионална консултация

Нашите експерти ще се ангажират да предоставят съвети от най-високо ниво. Без значение колко трудни са въпросите ви, ще намерим бързо отговори на всеки един от тях.

icon-certificate-accent

Продукти със сертификат

Нашите материали и компоненти съответстват на най-високите международни стандарти за качество и безопасност, за да гарантираме, че всеки продукт, който предлагаме, е годен за използване в рамките на Европейския съюз.

icon-documents-accent

Документи

Ние ще Ви осведомим за всичко относно необходимите документи, как да ги придобиете, къде и кога да ги представите. Също така, ще Ви бъдем от помощ при попълването на всяко едно изискване.

icon-on-time-accent

Винаги навреме

Изпълняваме задачите навреме, стриктно спазвайки поставените срокове. Тези срокове ще бъдат ясно посочени в нашия договор и за нас те имат висок приоритет.

icon-standart-accent

Стандарти

Ние гарантираме, че извършената от нас дейност отговаря на всички изисквания и стандарти.

icon-quality-accent

Качество

Нашата основна цел е да постигнем превъзходно качество. Винаги насочваме усилията си към него на всяка цена.