[Текущ] Наземна мрежова фотоволтаична инсталация 200kW

Тип

Мрежова система

Локация

гр. Девня

Предстои изграждането на 200-киловатова мрежова наземна фотоволтаична инсталация в град Девня. Този мащабен проект включва внимателно разработен проект на разположението на системата и детайлни изчисления за очакваната производителност. Те включват сезонни и дневни вариации в производството на електроенергия.

Related projects