Зелена енергия у дома: всичко, което трябва да знаете за възобновяемите източници

Въпреки че процесът за производство на възобновяема енергия до 20 kW за лична употреба е опростен, съществуват множество условия, които гражданите трябва да вземат предвид при планирането.

Преходът към възобновяема енергия (ВИ) изисква съвместни усилия за децентрализация и активна подкрепа на гражданите. За да се улесни участието им, е необходимо да се осигурят консултации, информация за административните процедури и достъп до знания за изграждане на проекти за ВИ. Разпространението на информация за възможностите за производство на собствена енергия от ВИ ще подпомогне както по-плавния преход към либерализация на енергийния пазар, така и по-активното участие на гражданското общество. В крайна сметка, активната подкрепа на гражданите е ключов фактор за ускоряване на прехода към по-чиста и устойчива енергийна система.

Какви са промените в законодателството от края на 2023 г.?

В края на 2023 г. в България бяха направени промени в два закона, които улесняват инсталирането на фотоволтаични системи за собствено потребление:

 • Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ):
  • Въведена е дефиницията за “гражданска енергийна общност”, която е правен субект, основан на доброволно участие от страна на физически лица, общини или малки предприятия, който може да извършва дейности по производство, включително на ВЕИ енергия, разпределение, доставка, потребление, агрегиране, съхранение на електрическа енергия, услуги за повишаване на енергийната ефективност или услуги за зареждане на електрически превозни средства или да предоставя други енергийни услуги на своите членове или акционери.
  • Улеснява се процедурата за присъединяване на ВЕИ инсталации с мощност до 10,8 kW към електроразпределителната мрежа.
  • Разширяват се възможностите за гражданите да произвеждат и потребяват собствена електроенергия от ВЕИ.
 • Закон за енергетиката (ЗЕ):
  • Транспонирани са текстовете от Директивите 2018/2001 и 2019/944, свързани с общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и насърчаването на производството на енергия от ВИ.
  • Създадена е нова категория потребители – “активен клиент”, който има правото да потребява, съхранява, продава енергия или да участва в схеми за гъвкавост, енергийна ефективност.

В резултат на тези промени:

 • Процедурата за инсталиране на фотоволтаични системи е по-лесна и по-бърза.
 • Има повече възможности за гражданите да се възползват от ВЕИ.
 • Цената на фотоволтаичните системи е по-ниска.

Какви са ползите от фотоволтаичните системи?

 • Намаляване на разходите за електроенергия: Собствената фотоволтаична система може да ви осигури чиста електроенергия и да ви помогне да намалите разходите си за електроенергия от мрежата.
 • Енергийна независимост: С фотоволтаична система вие ще произвеждате собствена електроенергия, което ви прави по-малко зависими от цените на електроенергията на пазара.
 • Екологично чиста енергия: Слънчевата енергия е възобновяем енергиен източник, който не замърсява околната среда.

Какви са стъпките за инсталиране на фотоволтаична система?

 1. Определете нуждите си от енергия: Първо, трябва да определите колко електроенергия ви е необходима. Това може да направите, като разгледате сметките си за електроенергия от предходната година.
 2. Изберете подходяща система: След като знаете колко електроенергия ви е необходима, можете да изберете подходяща фотоволтаична система. Има много различни видове системи на пазара, така че е важно да изберете такава, която отговаря на вашите нужди и бюджет.
 3. Намерете инсталатор: След като изберете система, трябва да намерите квалифициран инсталатор, който да я монтира.
 4. Подайте заявление за присъединяване към мрежата: За да можете да продавате излишната си електроенергия в мрежата, трябва да подадете заявление за присъединяване към мрежата до вашия електроразпределителен оператор.
 5. Регистрирайте системата си: След като инсталирате системата си, трябва да я регистрирате в Министерството на енергетиката.

Има ли финансови помощи за инсталиране на фотоволтаични системи?

Да, има различни финансови помощи, които могат да ви помогнат да инсталирате фотоволтаична система. Очаква се скоро да стартира европрограма за финансиране на фотовотлатични системи за домакинства. Повече може да научите от статията ни ТУК.

Инсталирането на фотоволтаична система е чудесен начин да намалите разходите си за електроенергия, да станете по-енергийно независими и да допринесете за опазването на околната среда.

Споделете

Facebook
Twitter
LinkedIn
Количка