Какво представляват батериите за съхранение на енергия?

Батериите за съхранение на енергия, известни също като системи за съхранение на енергия в батерии (BESS), са устройства, които позволяват съхраняването на енергия от възобновяеми източници като слънцето и вятъра и нейното използване по-късно, когато нуждата от електроенергия е най-голяма. Литиево-йонните батерии, същите като тези в мобилни телефони и електромобили, в момента са водещата технология за големи електроцентрали. Те помагат на електропреносните мрежи да гарантират надеждно захранване с възобновяема енергия.

Как работят батериите за съхранение на енергия?

Батериите за съхранение на ток функционират различно от обикновените батерии, които използваме в ежедневието. Системите за съхранение на енергия в батерии (BESS) са значително по-сложни и включват както хардуер, така и софтуер за управление на процесите на зареждане и разреждане на енергия.

Основни етапи на работа:

 1. Зареждане: Системата се зарежда с електроенергия, произведена от възобновяеми източници като слънцето и вятъра.
 2. Интелигентен софтуер: Специализиран софтуер с алгоритми следи производството на енергия и решава кога да съхранява излишната енергия и кога да я подава обратно в мрежата.
 3. Оптимизирано подаване: Системата подава съхранената енергия към мрежата по време на пиково търсене, като по този начин помага за намаляване на разходите и осигурява стабилно електроснабдяване.

Как точно работи системата за съхранение на енергия в батерии?

Литиево-йонните батерии, използвани в мобилните телефони и електромобилите, са водещата технология за съхранение в големи електроцентрали. Те помагат на електропреносните мрежи да гарантират надеждно захранване с възобновяема енергия. Системите за съхранение на енергия в батерии (BESS) разчитат на комбинация от хардуер и софтуер за съхраняване и освобождаване на енергия от възобновяеми източници като слънцето и вятъра.

Етапи на работа на батериите за съхранение на електрическа енергия:

 1. Зареждане: В периоди на висока генерация на енергия от възобновяеми източници, излишната електроенергия се насочва към BESS, където се съхранява в множество батерии.
 2. Преобразуване на енергия: BESS използват AC/DC преобразуватели, за да преобразуват входящата AC електроенергия в DC за ефективно съхранение в слънчеви батерии.
 3. Разреждане: Когато търсенето на електроенергия е високо или производството от възобновяеми източници е ниско, BMS задейства BESS да премине от режим на зареждане в режим на разреждане, като съхранената DC електроенергия се преобразува обратно в AC с помощта на инвертори и се връща в мрежата.

От какво е изградена една система за съхранение на енергия?

батериите за съхранение на енергия

 1. PCS: Двупосочно AC/DC устройство, което преобразува електрическия ток от променлив (AC) в постоянен (DC) и обратно. Основната му функция е да зарежда батерията и да захранва мрежата с електроенергия.
 2. Батерийна система: Батериите са сърцето на системата. Основната използвана технология е литиево-желязо-фосфатните клетки, които са по-стабилни и ефективни.
 3. BMS: Система за управление на батериите, която осигурява безопасност и оптимизирана работа, следейки параметри като температура, ток, напрежение и заряд/разряд.
 4. EMS: Хардуерно-софтуерна система, която непрекъснато следи и анализира работата на цялата система за съхранение, за да оптимизира ефективността.
 5. Електрическо табло: Управлява потока на електроенергия между системата за съхранение, електроразпределителната мрежа и консуматорите.

Споделете

Facebook
Twitter
LinkedIn
Количка