Две нови програми за финансиране на индустриални батерии за съхранение на енергия от ВЕИ!

Съобщаваме ви за старта на две нови програми за финансиране на индустриални батерии за съхранение на енергия от фотоволтаични централи (ФЕЦ)!

Тези програми са част от Националния план за възстановяване и устойчивост и са насочени към подкрепа на бизнеса в неговите усилия за преход към чиста енергия.

Програмите

 • BG-RRP-4.032: Подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на енергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW.
  • Общ бюджет: 107 570 650 лв.
  • Цел: Изграждане на минимум 200 MW ВЕИ мощности и 100 MW ЛСС.
  • Максимално финансиране: 35 854 000 лв. на проект.
 • BG-RRP-4.033: Подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на енергия с инсталирана мощност над 200 kW.
  • Общ бюджет: 427 544 438 лв.
  • Цел: Изграждане на минимум 940 MW ВЕИ мощности и 200 MW ЛСС.
  • Максимално финансиране: 58 674 900 лв. на проект.

Условия за кандидатстване

 • Допустими кандидати са компании от всички сектори, освен селското, горското и рибното стопанство.
 • Могат да кандидатстват както вече изградени ВЕИ централи (след 01.01.2023 г.), така и проекти в процес на изграждане (с необходимите документи).
 • Краен срок за кандидатстване: 12 юни 2024 г.
 • Краен срок за изпълнение на проектите: 31 март 2026 г.

Какви са изискванията за системите за съхранение на енергия ?

 • Локални съоръжения за съхранение ЛСС трябва да имат минимална мощност от 30% до 50% от инсталираната мощност на производствения компонент на проекта.
 • Гарантиран капацитет на ЛСС за поне 2 часа (изчислен като отношението на капацитета в MWh към максималната мощност на зареждане/разреждане в MW, със C-Rate максимум C/2).
 • За централи с инсталирана мощност над 400 kW, ЛСС или преобразувателят на батерията трябва да има мощност между 30% и 50% от инсталираната мощност на ФЕЦ, като капацитетът трябва да покрива минимум 2 часа.

Ние ви предлагаме:

  • Разработване на идеен проект
  • Доставка и монтаж на цялостна фотоволтаична система
  • Гаранционен и следгаранционен сервиз
  • Подготовка на документи за кандидатстване
  • Опит в реализирането на подобни проекти
  • Отговаряме на всички изисквания за изпълнител

Заедно към по-чисто бъдеще!

Solar.bg – Вашият надежден партньор в света на фотоволтаичните системи!

За повече информация и консултации:

Не се колебайте да се свържете с нас, за да получите индивидуална оферта и да обсъдим как можем да ви помогнем да реализирате вашия проект за устойчиво развитие и енергийна ефективност!

Споделете

Facebook
Twitter
LinkedIn
Количка