16kW Хибриден монофазен соларен сет + 5kWh батерия + Инвертор (вкл. конструкция и монтаж)

Код: 100109

40401,68 лв. (вкл. ДДС)

Описание

Фирмата ни е лицензирана с необходимата професионална квалификация за Монтиране и пускане в експлоатация на фотоволтаични системи.

В комплекта са включени:

Инвертор - 8 kW - Хибриден монофазен 230VAC
Марка: V-TAC
Гаранция: 10 год.

Включени бройки: 2
Ед. цена: 4 400,62
Стойност без ДДС: 8 801,24 лв.

Фотоволтаични панели - 410W Моно Соларен Панел
Марка: V-TAC
Размери: 1722x1134x30мм

Включени бройки: 38
Стойност без ДДС: 6 536,21 лв.

Батерия 5,12kW - за стенен монтаж
Марка: V-TAC

Включени бройки: 1
Стойност без ДДС: 3 508,76 лв.

Носеща алуминиево стоманена конструкция за монтаж на фотоволтаични панели с профили за закрепване на панелите и всички монтажни аксесоари, консумативи и крепежи

Включени бройки: 1 комплект
Стойност без ДДС: 3 656,62 лв.

DC. Окабеляване вкл. соларен кабел, DC конектори, силови кабели, табло със защитна и комутационна апаратура, крепежни елементи и спомагателни материали. Всичко до Табло ФЕЦ.

Включени бройки: 1 комплект
Стойност без ДДС: 2 285,39 лв.

Заземителна инсталация и монтажни консумативи

Включени бройки: 1
Стойност без ДДС: 1 371,23 лв.

Монтажна дейност и окабеляване

Включени бройки: 1 комплект
Стойност без ДДС: 5 942,01 лв.

Пуск и настройки на системата

Включени бройки: 1 комплект
Стойност без ДДС: 586,75 лв.

Допълнителни уточнения:

Компоненти:

 1. Фотоволтаични модули
  • Ефективност на модула  20,7%
  • Продуктова гаранция 12 години
  • Деградация първа година < 2%
  • Линейна деградация  ≤ 0,6% на година)
 2. Хибриден Инвертор
  • Ефективност на инвертора 97%
  • Смущения от хармоници THD < 3%
  • Продуктова гаранция 10 години
  • Наличие на устройство, вградено в самият инвертор, което ограничава връщане на електроенергия  в мрежата – Да
 3. Система за съхранение
  • Работна температура – до +60°С на околната среда
  • Продуктова гаранция – 5 години
 4. Конструкция  – специализирана поцинкована конструкция за соларни панели:
  • Всички използвани материали и крепежни елементи са нискокорозионни.
  • Продуктова Гаранция – 15 години

Цена с включени доставка, монтаж и услуги за

 1. Инвертор/и
 2. Фотоволтаични панели
 3. Носеща алуминиево стоманена конструкция за монтаж на фотоволтаични панели с профили за закрепване на панелите
 4. DC. Окабеляване вкл. соларен кабел, DC конектори, силови кабели, крепежни елементи и спомагателни материали. Всичко до Табло ФЕЦ.
 5. ЕЛ. Табло ФЕЦ със защитна и комутационна апаратура
 6. Настройка на инверторите и пуск в експлоатация
 7. Доставка и транспорт
 8. Заземителна инсталация
 9. Контролни измервания на фотоволтаичната  инсталация от акредитирана лаборатория и издаване на сертификати.
 10. Осигуряване на технически персонал при провеждане на 72-часови проби и поставяне под напрежение на ФЕЦ

НЕ е включено в офертата:

 1. Видеонаблюдение
 2. Охранителна система и мониторинг
 3. Ремонтни дейности, като боядисване шпакловане и др.
 4. Последваща поддръжка и почистване

Гаранционни срокове и валидност:

 1. Фотоволтаични модули/панели – 12 г. на материалите и 25 г. на производителността и съгласно гаранционните условия на производителя. Деградация на PV панелите под 2% за първата година.
 2. Батерия – 5 г. и съгласно гаранционните условия на производителя.
 3. Инвертор – 10 г. и съгласно гаранционните условия на производителя.
 4. Гаранционни срокове за СМР – съгласно ЗУТ и съгласно НАРЕДБА № 2 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИМАЛНИ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ ( 5 години )

Документация към офертата:

 1. Техническа спецификация и сертификати на използваните материали
 2. Проект, визуализация и годишна производителност

 Условия и срокове

 1. Плащане – по договаряне или според договор за изпълнение
 2. Офертата е валидна 6 месеца
 3. Гаранцията на производител не обхваща транспортните разходи, които могат да възникнат за удовлетворяване на гаранцията
 4. Всички допълнителни разходи възникнали по време на офертата се заплащат по ценова листа на Солар ОН Бг ООД
 5. Срок на доставка на оборудването – по договаряне или според договор за изпълнение
 6. Монтаж на оборудването е след доставка или по-предварително съгласуван график. Може да бъде изменен при форсмажорни обстоятелства и неблагоприятни метеорологични условия
 7. Цените в офертата важат само при цялостно изпълнение.
 8. Цената не включва окабеляване на външна връзка. От инверторите до мястото на присъединяване.
 9. Договори за абонаментна поддръжка се предоставят след договор за изпълнение.

Допълнителни уточнения:

Преди започване на строително-монтажните работи за изграждане на фотоволтаичната инсталация е необходимо да ни бъдат предоставени законови документи за изграждане

Ползи за вас и бизнеса ви от инвестирането във Фотоволтаична централа:

 • Инвестирате еднократно и печелите над 25 години
 • Независимост при отпадане на електрозахранването
 • Бърза възвращаемост на инвестицията.
 • Стриктно следене на консумираната енергия с цел оптимизиране.

Ние ви предлагаме:

 1. Предварително проучване и проектиране на идеен проект с рекапитулация за възвращаемост на инвестицията
 2. Документална подготовка за подаване на заявление към електроразпределителното дружество, за получаване на Становище за присъединяване на ФЕЦ
 3. Доставка на качествено оборудване от доказани производители на отлични цени
 4. Инсталация и настройка от сертифицирани соларни инсталатори
 5. Гаранционно и извън гаранционно обслужване
 6. Дистанционен мониторинг и анализиране
 7. Профилактика и абонаментно обслужване за поддръжка и почистване
 8. Съдействие при избора на Търговец за изкупуване на произведената ел. енергия
 9. Съдействие при избора на застрахователна компания за застраховане на централата
“Солар ОН Бг” ООД, предлагаме цялостни енергийни решения, осигуряващи устойчиво развитие и трайно добри резултати.

Допълнителни уточнения:

Компоненти:

 1. Фотоволтаични модули
  • Ефективност на модула  20,7%
  • Продуктова гаранция 12 години
  • Деградация първа година < 2%
  • Линейна деградация  ≤ 0,6% на година)
 2. Хибриден Инвертор
  • Ефективност на инвертора 97%
  • Смущения от хармоници THD < 3%
  • Продуктова гаранция 10 години
  • Наличие на устройство, вградено в самият инвертор, което ограничава връщане на електроенергия  в мрежата – Да
 3. Система за съхранение
  • Работна температура – до +60°С на околната среда
  • Продуктова гаранция – 5 години
 4. Конструкция  – специализирана поцинкована конструкция за соларни панели:
  • Всички използвани материали и крепежни елементи са нискокорозионни.
  • Продуктова Гаранция – 15 години

Цена с включени доставка, монтаж и услуги за

 1. Инвертор/и
 2. Фотоволтаични панели
 3. Носеща алуминиево стоманена конструкция за монтаж на фотоволтаични панели с профили за закрепване на панелите
 4. DC. Окабеляване вкл. соларен кабел, DC конектори, силови кабели, крепежни елементи и спомагателни материали. Всичко до Табло ФЕЦ.
 5. ЕЛ. Табло ФЕЦ със защитна и комутационна апаратура
 6. Настройка на инверторите и пуск в експлоатация
 7. Доставка и транспорт
 8. Заземителна инсталация
 9. Контролни измервания на фотоволтаичната  инсталация от акредитирана лаборатория и издаване на сертификати.
 10. Осигуряване на технически персонал при провеждане на 72-часови проби и поставяне под напрежение на ФЕЦ

НЕ е включено в офертата:

 1. Видеонаблюдение
 2. Охранителна система и мониторинг
 3. Ремонтни дейности, като боядисване шпакловане и др.
 4. Последваща поддръжка и почистване

Гаранционни срокове и валидност:

 1. Фотоволтаични модули/панели – 12 г. на материалите и 25 г. на производителността и съгласно гаранционните условия на производителя. Деградация на PV панелите под 2% за първата година.
 2. Батерия – 5 г. и съгласно гаранционните условия на производителя.
 3. Инвертор – 10 г. и съгласно гаранционните условия на производителя.
 4. Гаранционни срокове за СМР – съгласно ЗУТ и съгласно НАРЕДБА № 2 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИМАЛНИ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ ( 5 години )

Документация към офертата:

 1. Техническа спецификация и сертификати на използваните материали
 2. Проект, визуализация и годишна производителност

 Условия и срокове

 1. Плащане – по договаряне или според договор за изпълнение
 2. Офертата е валидна 6 месеца
 3. Гаранцията на производител не обхваща транспортните разходи, които могат да възникнат за удовлетворяване на гаранцията
 4. Всички допълнителни разходи възникнали по време на офертата се заплащат по ценова листа на Солар ОН Бг ООД
 5. Срок на доставка на оборудването – по договаряне или според договор за изпълнение
 6. Монтаж на оборудването е след доставка или по-предварително съгласуван график. Може да бъде изменен при форсмажорни обстоятелства и неблагоприятни метеорологични условия
 7. Цените в офертата важат само при цялостно изпълнение.
 8. Цената не включва окабеляване на външна връзка. От инверторите до мястото на присъединяване.
 9. Договори за абонаментна поддръжка се предоставят след договор за изпълнение.

Допълнителни уточнения:

Преди започване на строително-монтажните работи за изграждане на фотоволтаичната инсталация е необходимо да ни бъдат предоставени законови документи за изграждане

Ползи за вас и бизнеса ви от инвестирането във Фотоволтаична централа:

 • Инвестирате еднократно и печелите над 25 години
 • Независимост при отпадане на електрозахранването
 • Бърза възвращаемост на инвестицията.
 • Стриктно следене на консумираната енергия с цел оптимизиране.

Ние ви предлагаме:

 1. Предварително проучване и проектиране на идеен проект с рекапитулация за възвращаемост на инвестицията
 2. Документална подготовка за подаване на заявление към електроразпределителното дружество, за получаване на Становище за присъединяване на ФЕЦ
 3. Доставка на качествено оборудване от доказани производители на отлични цени
 4. Инсталация и настройка от сертифицирани соларни инсталатори
 5. Гаранционно и извън гаранционно обслужване
 6. Дистанционен мониторинг и анализиране
 7. Профилактика и абонаментно обслужване за поддръжка и почистване
 8. Съдействие при избора на Търговец за изкупуване на произведената ел. енергия
 9. Съдействие при избора на застрахователна компания за застраховане на централата
“Солар ОН Бг” ООД, предлагаме цялостни енергийни решения, осигуряващи устойчиво развитие и трайно добри резултати.

Техническа спецификация

Мощност:
16kW
Капацитет на батерията:
5kW
Код на продукта:
100109
Марка:
V-TAC

Подобни продукти